VÄLKOMMEN TILL

ÄGGKOPPEN

 

Samfällighetsföreningen Äggkoppen ligger i Eskilstuna kommun och är beläget i de nordvästra delarna av Eskilstuna. Föreningen bildades 1972 och de senast byggda fastigheterna togs i bruk 1974 och omfattar sammanlagt 181 tvåplans radhus på friköpta tomter.

Föreningen äger gemensamt garage, förråd och gemensamhetsytor och förvaltas av den samma. Finansieringen av detta sker via en årsavgift, vilken täcker kostnaden för vatten, gemensam el, snöröjning, soptömning, underhåll av garagelängor, lekplatser (7 st.), kabel-TV och övrigt underhåll av gator, vatten- och avloppsnät.

En gemensam avgift för vatten innebär att kostnaden endast är c:a 75 % av vad en villaägare normalt måste betala.

Nu mera är vårat nät för kabel-TV anslutet till com hem´s bredbandsnät.

 

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman, vilken utser styrelsen. Styrelsen har som regel tio sammanträden per år, varav fyra är protokollförda.

Varje gränd har en kontaktman, vilken representerar sin gränd vid de två årliga kontaktmannamötena.

 

En förutsättning för att arbetet i föreningen ska fungera är att alla medlemmar ställer sig till förfogande inte bara som kontaktpersoner utan även för platser i styrelsen och för övriga poster i föreningen, samt inte minst i allt gemensamt arbete i området och respektive gränd. Varje gränd är tilldelat ett städområde och en lekplats. De boende ansvarar för skötsel av städområde och lekplats. Om det är nödvändigt är det kontaktpersonen som tar initiativ till arbetet.

 

Att bo i en samfällighet gör att det krävs lite mer än av boende i hyreslägenhet eller villa. De gemensamma arbetsuppgifterna skapar både gemenskap, trivsel och en ekonomiskt fördelaktig boendeform. För dig som ska flytta hit hoppas vi att detta boende verkar tilltalande och vi önskar Dig välkommen in i vår gemenskap.