STYRELSEN

 
Ordförande  Mail till styrelsen: Materialförvaltare
Leif Karlsson   Fredrik Eklund
Trumpetv. 171 Klicka här!  
Tele: 51 71 78   Tele: 51 79 12
Till 2021 Till 2021
mail: koppen@comhem.se   mail: eklund@profeel.nu
 
     
 
Sekreterare   Fastighetsutskott
Kenneth Arkenhäll   Kristian Forsberg
Trumpetv. 186   Trumpetv. 180
Tele: 51 51 23   Tele: 070 - 00 34 477
Till 2021   Till 2020
 mail: kenneth.arkenhall2@comhem.se   mail: kristian.forsberg@volvo.com
     
     
   
Ekonomiansvarig (Kassör)   Styrelsesuppleant
Björn Helin   Börje Karlsson
Trumpetv. 75    Trumpetv. 11
Tele: 070 - 49 39 538    Tele: 14 65 11
Till 2020   Till 2020
mail: bjorn.helin@accility.se   mail: bisse40@comhem.se
     
     
     
     
Revisor Revisor Revisorssuppleant
Håkan Lantz Mats Ekermo Staffan Ek
Trumpetv. 14 Trumpetv. 94 Trumpetv. 139
Tele: 51 85 73 Tele: 12 10 28 Tele:
Till 2020 Till 2020 Till 2020
mail: hakan.lantz@comhem.se    
      
 
Valberedning
  Sammankallande 
Daniel Rådbo Niklas Christensen
   Trumpetv. 142 Trumpetv. 152
   Tele: 070 - 256 26 83 Tele:
  mail: daniel.radbo@gmail.com mail: nik.chr@outlook.com