SAMFÄLLIGHETEN ÄGGKOPPENS

LEKPLATSER OCH ANSVARIGA GRÄNDER

 

LEKPLATS 1                      Trv.                                            Hus nr          

                                            91-100                                         17-18

161-170                                                                              31-32

 

LEKPLATS 2                      Trv.                                            Hus nr                     

                      38-43                                            7-8

                                            44-53                                            9-10

54-63                                                                                     11-12

 

LEKPLATS 3                      Trv.                                            Hus nr

118-128                                       23-24

                                            129-136                                       25-26

                                            137-148                                       27-28

 

LEKPLATS 4                      Trv.                                            Hus nr

                                            181-192                                       35-36

                      171-180                                      33-34

 

LEKPLATS 5                      Trv.                                            Hus nr

                      29-37                                            5-6

                      64-73                                            13-14

                      74-90                                            15-16

 

LEKPLATS 6                      Trv.                                            Hus nr

                      149-160                                      29-30

                      110-117                                      21-22             

                      101-109                                      19-20             

 

 

LEKPLATS 7                      Trv.                                            Hus nr

                      1-13                                               1-2

                      14-28                                            3-4

 

Den första gränden (kursiv stil) är sammankallande gentemot övriga gränder för lekplatsen man har ansvar för.