INSTRUKTION FÖR KONTAKTMÄN

På varje entrégata inom Äggkoppens samfällighetsförening ska en boende vara utsedd till kontaktman, samt en suppleant för denne.

Kontaktmannens arbetsuppgifter

Att i samarbete med grannarna inom städområdet:

Fastighetsutskottet tillhandahåller förbrukningsmaterial.

Kontaktfunktion

Genom att:

Kontaktmannen bör spara protokoll mm i kontaktmannapärmen.

Det är kontaktmannen som har skyldighet att se till att ovan nämnda uppgifter blir utförda.