MÖTESSCHEMA FÖR ÄGGKOPPENS STYRELSE 2019/2020

 

2019-04-09 Profeel, Kungsgatan, (Björn)
STYRELSEMÖTE 17.30 

2019-05-21 Slagstaskolans matsal
KONTAKTMANNAMÖTE 18.00

2019-06-04 Profeel, Kungsgatan, (Kenneth)
STYRELSEMÖTE 17.30

2019-07-09 Profeel, Kungsgatan, (Leif)
STYRELSEMÖTE 17.30

2019-09-17 Profeel, Kungsgatan, (Fredrik)
STYRELSEMÖTE 17.30

2019-10-15 Profeel, Kungsgatan, (Kristian)
BUDGETMÖTE 17.30

2019-10-17 Slagstaskolans matsal
KONTAKTMANNAMÖTE 18.00

2019-10-22 Profeel, Kungsgatan, (Björn)
STYRELSEMÖTE 17.30

2019-11-19 Slagstaskolans matsal
Extra föreningsstämma (budget) 18.00

2019-12-03 Profeel, Kungsgatan, (Kenneth)
STYRELSEMÖTE 17.30

2020-01-21 Profeel, Kungsgatan, (Leif)
STYRELSEMÖTE 17.30

2020-02-11 Profeel, Kungsgatan, (Fredrik)
STYRELSEMÖTE 17.30

2020-03-03 Profeel, Kungsgatan, (Kristina)
STYRELSEMÖTE 17.30

2020-0x-xx Slagstaskolans matsal
FÖRENINGSSTÄMMA 18.00

  

Kom ihåg att den som inte kan gå kallar suppleant till mötet.

Detta dokument gäller också som kallelse till alla möten.